Användarvillkor

Allmän information om webbutiken

Produkterna i webbutiken säljs av Moi & Co Oy (senare Moiko) 2350279-1. Produkterna säljs till konsumentkunder över hela världen.

Parter och tillämpning av avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller mellan Moi & Co Oy (senare Moiko) och dess kunder när kunden köper produkter eller tjänster som erbjuds av Moiko från Moikos webbutik.

Finsk och EU-konsumentlagstiftning samt dessa användarvillkor gäller mellan Moiko och kunden. Trots ovanstående kan kunden, om de bor i en annan EU-medlemsstat än Finland, också åberopa sitt eget lands obligatoriska lagstiftning. Om kunden är ett företag eller annan organisation följs dessa villkor i första hand, samt Finlands handelslag och annan tillämplig finsk lag i andra hand.

Transaktioner och registrering i webbutiken

Användare som representerar konsumenter och företagskunder kan registrera sig i Moikos webbutik genom att fylla i registreringsformuläret och välja ett användarnamn och lösenord. Kunden kan också beställa produkter utan att registrera sig.

Genom att beställa produkter bekräftar användaren att de har läst dessa villkor, accepterar dem och kommer att följa dem.

Beställning av produkter

Ett bindande avtal om leverans av varorna skapas när Moiko skickar kunden en elektronisk orderbekräftelse. Moiko har rätt att inte acceptera kundens beställning av berättigade skäl.

Produktpriser och leverans

Priset för produkten är det pris som visas i webbutiken i samband med produktinformationen vid tidpunkten för beställningen.

Vid försäljning och transport av produkter till EU-länder inkluderar priserna moms enligt destinationslandet.

Vid försäljning och transport av produkter utanför EU-länder är kunden för produkten ansvarig för lokala skatter, tullavgifter och andra jämförbara kostnader.

Moiko levererar de produkter de säljer till kunden på basis av det transportavtal som har ingåtts med en tredje part. Fraktkostnader läggs till beställningspriset. Fraktkostnaderna för varje beställning framgår vid kassan i webbutiken när kunden väljer leveranssätt. Produktleveranstiderna bestäms av produkten. Leveranstiden beror på produkttillgänglighet och leveransdestination.

Moiko kan efter eget val erbjuda kunden olika produktspecifika rabatter. Rabatter kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden som kan vara tillgängliga för kunden.

Moiko förbehåller sig rätten att ändra priser. Dock kommer priserna som är giltiga vid avtalets ikraftträdande att gälla för den beställning som kunden har lagt och för avtalet som gäller det samt för de produkter som levereras eller tjänsten som ska produceras baserat på det.

Betalningsmetoder

Produkterna och deras frakt betalas vid beställning. Du kan betala i webbutiken med följande betalningsmetoder: Paytrail LLC och PayPal-betaltjänster. Paytrail betaltjänster inkluderar Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Aktia, lokala finska sparbanker, Säästöpankit, 

Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken samt betalkort. Du kan också betala med Mobile Pay och Collector-faktura eller delbetalning. Betalningen utförs via Paytrails webbplats.

Bankernas onlinebetalningar

Paytrail Oyj (2122839-7) fungerar som betalningsmellantjänstleverantör och i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj uppträder som mottagare av betalningen på bankutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har en betaltjänstlicens.

Paytrail Oyj, företags-ID: 2122839-7

Onlinetjänst: www.paytrail.com

Adress: Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, Finland

Telefon: +358 20 718 1830

PayPal

Du kan också enkelt betala med ditt PayPal-konto. Du kan se Paypals användarvillkor här: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Förändringar

Moiko kan ändra innehållet, utseendet och funktionaliteten i webbutiken när som helst efter eget val.

Moiko kan också ändra dessa användarvillkor genom att meddela kunden om det. Om kunden fortsätter att använda webbutiken anses kunden ha accepterat ändringarna genom att fortsätta använda webbutiken. Ändringarna som görs gäller dock inte för beställningar som gjorts före ändringstidpunkten.

Tvistlösning

Konsumentkunden har rätt att lämna tvister som uppstår från detta avtal till den finska konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för lösning. Konsumenten har också möjlighet att använda den online-tvistlösningsforum som underhålls av Europeiska kommissionen (http://ec.europa.eu/odr).