Integritetspolicy

Allmän information

MOIKO.FI har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och erbjuder en möjlighet att påverka datahanteringen.

Med denna Integritetspolicy informerar vi våra kunder om hanteringen av deras privata information. Kunden måste acceptera villkoren i denna Integritetspolicy för att kunna använda MOIKO.FI webbplatstjänster.

Informationen vi samlar in kan delas in i information som ges av användaren, information som samlas in från användning av webbtjänster och information som samlats in från analyser.

Vi använder informationen för att:

 • Leverera lättanvänd och säker service
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Förbättra produktplacering och marknadsföring
 • Utveckling av kundtjänst och webbutik

Registrator och deras kontakter

Registrator för de behandlade uppgifterna är:

Moi & Co Oy
Vattuniemenkatu 15 A
00210 Helsinki
Y-Tunnus 2350279-1

Du kan fråga om dataskydd och hantering av privat information via e-post från:kauppa@moiko.fi

Vilken information kan samlas om mig?

 • Användarinformation eller personlig identifieringsinformation
 • Identifieringsinformation, till exempel ditt namn
 • Socialnummer för att identifiera kunder vid kreditavtal
 • Kontaktinformation som adress, e-post och telefonnummer
 • Betalningsinformation inklusive kreditavtal och annan faktureringsinformation
 • Platsinformation med användarens samtycke, som kommer att användas för att uppskatta leveranstider
 • E-postadress och certifikat som används med inloggningar från Google och Facebook.
 • Information som samlats in från tjänstanvändning och analys
 • Köphistorik, till exempel beställda produkter och deras prissättning
 • Leveransinformation, såsom vald leveransmetod och adress
 • Produktrecensioner
 • Webbutikens användnings- och webbinformation samt identifieringsinformation för den terminal som används
 • Produktrekommendation och annan riktad information och identifierare

Att ge identifierare, kontakt och betalningsinformation är obligatoriskt vid köp från MOIKO.FI webbplats. Den viktigaste källan till informationen kommer från användarna själva.

Vad används min personliga information till?

Personlig information används för:

 • Att upprätthålla kundskap
 • Leverera, hantera och arkivera order
 • Förbättra verksamheten och tjänsterna för MOIKO.FI
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Analys och statistik
 • Skapa mer personligt innehåll och marknadsföring
 • Förebyggande av felaktigheter
 • Erbjuder bättre kundservice
 • Information används för kundrelationer mellan kunden och MOIKO.FI, avtal, sidanvändning, separat godkännande av kunden eller baserat på lagliga skyldigheter.

Hur lagras och skyddas min information?

All personlig information skyddas från olämplig åtkomst och oavsiktlig eller olaglig dataförlust, förändring, släpp, överföring eller annan olaglig hantering.

MOIKO.FI lagrar kundinformation på sin server i Nederländerna. Serverrummen och butikssystemens tekniska skydd och processdataskydd är på en mycket hög nivå. Företaget använder ett dataskyddssystem enligt ISO 27001-standarden. Servrar har skyddats mot intrång och DoS-attacker.

Vi använder bra dataskyddsmetoder, såsom databaskryptering, vid hantering av personlig information och i tekniska lösningar. Hantering av personlig information uppfyller alla krav som ställs i EU: s GDPR 25.5.2018.

All tillgång till personlig information regleras med goda konventioner.

Vem hanterar min personliga information?

Endast anställda på MOIKO.FI har tillgång till personlig information och de har fått utbildning i att använda informationen på ett säkert och etiskt sätt. Varje person i vår personal ser endast personlig information som är relevant för deras jobbfunktioner.

Vi använder pålitliga entreprenörer när information kan skickas till tredje part. Vi har beaktat att våra entreprenörer använder EU: s GDPR och andra lagliga krav. Du kan läsa mer om tredje part i avsnittet "Är min personliga information överlämnad till tredje part?"

Företaget som ansvarar för datahantering:

Moi & Co Oy
Vattuniemenkatu 15 A
00210 Helsinki
Y-Tunnus 2350279-1

Hur länge lagras min information?

Vi lagrar endast personlig information under den tid som behövs, så att vi kan fullfölja användningen som nämns i denna policy. En del av informationen kan också lagras längre än vad lagarna föreskriver, till exempel för redovisnings- och konsumenthandelsansvar samt för att indikera deras lagliga genomförande.

Personlig information med tanke på användaren kan raderas eller göras anonym i MOIKO.FI-system efter en användares begäran. Radering och anonymisering är oåterkallelig och vi kan inte återställa raderade kundkonton eller ackumulerade belöningspoäng i dem. Användarens orderhistorik tas också bort under processen.

Lagstiftningen har skyldigheter för långvarig datalagring i följande situationer:

 • Företagslag definierar längre lagringstider, inte beroende på om informationen innehåller personlig information eller inte.
 • Uppfyller ansvar för konsumenthandel.
 • Systemloggar samlas in och lagras på ett sätt som föreskrivs i lagen så att vi kan erbjuda en laglig och säker webbplats för våra kunder.
 • Att ta tillräckligt med säkerhetskopior från butikens databaser och hålla systeminformation säker, lösa problem och säkerställa dataskydd samt säkerställa kontinuitet.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund har du rätt:

 • Få tillgång till personlig information angående dig, inklusive rätten att få en kopia av personlig information angående dig.
 • Med vissa villkor som begränsar hantering och invändningar mot hantering av personlig information.
 • Om hantering baseras på ett separat samtycke har du dessutom rätt att när som helst avvisa detta samtycke. Observera att detta inte har effekt innan samtycke för laglig lagring av datahantering avvisas. Du kan ändra denna inställning i kontoinställningarna.

Du kan göra en begäran om dina rättigheter till vår kundtjänst. Förfrågan måste kunna identifieras så att vår kundtjänst kan identifiera dig. Vi meddelar dig om vi inte kan uppfylla din begäran i vissa delar, till exempel att radera alla dina filer som har en laglig skyldighet (som kreditinformation) eller en laglig rättighet.

Om du upptäcker att det finns brist på hanteringen eller om det strider mot lagen har du rätt att göra ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna.

Hur kan jag be om att få se den lagrade personliga informationen?

Du kan begära den personliga informationen som lagras om dig från MOIKO.FI med ett e-postmeddelande till: kauppa@moiko.fi

Hur kan jag påverka användningen av information som samlas in om mig?

MOIKO.FI är lovat att ge sina kunder möjligheter att påverka hanteringen av information om dem.

Du kan bestämma om marknadsföring riktad mot dig, mervärdestjänster och ta emot eller inte ta emot olika marknadsföringsmeddelanden. Alternativen som du hittar i kontoinställningarna. Vi förbättrar vår tjänst ständigt, så funktioner kan läggas till, ändras eller tas bort.

Kunden kan när som helst ta bort sitt användarkonto och begära att deras information raderas genom att kontakta MOIKO.FI: s kundtjänst.

Uppmärksamhet! I vissa fall kan inte all information raderas och lagstiftning kan kräva att en del av den personliga informationen om kunden lagras.

Levereras min personliga information till tredje part?

Vi kan lämna nödvändig information till tredje part som säkerställer leveranser såväl som för marknadsföring. Din information levereras också till den part som erkänner kredit när du fattar ett kreditbeslut.

Vi använder personlig information med tredje part också för analys och personalisering. Vi använder shoppingvanor och webbinformation med våra partners, så vi kan erbjuda bättre och mer intressanta produkter och erbjudanden. Information som används vid analys och personalisering anonymiseras och pseudonymiseras alltid när det är möjligt. Bara vi kan ansluta en pseudonymiserad information till ditt namn.

Vid behov delar vi också ut information till myndigheterna. Vi kommer att informera kunden om dessa situationer om det är tillåtet enligt lag.

Vi kommer att ge information till följande tredje parter:

 • Analytics- och statistikpartners (Google Analytics & Facebook)
 • E-postmarknadsföringspartners (Mailpoet) om kunden har ansökt om ett nyhetsbrev, webbhistorikbaserad marknadsföring eller produktgranskningsförfrågningar.
 • Till betalningsagenten när du betalar för en beställning
 • Webbplatschefen kommer eventuellt att få information enligt beställningar vid underhåll eller problem.

MOIKO.FI tenderar den högsta dataskyddsnivån enligt EU: s GDPR vid överföring eller hantering av information. Tredjepartsnivå för dataskyddsbekräftelse är Europakommissionens standardavtalsklausuler, BCR-deal, EU-US Privacy Shield-avtal eller någon annan metod som godkänts av GDPR.

Kunden kan begränsa utdelningen av information till marknadsförings- och analysändamål. Bekanta dig med sekretessfunktioner i kontoinställningarna.

Kommer butiksidan att använda cookies och vad är de?

Webbsidan som styrs av MOIKO.FI använder cookies och annan teknik, såsom lokal lagring. Cookies är textfiler mellan webbläsaren och servern. Cookies och andra identifierare har en viss varaktighet varefter webbläsaren tar bort dem. Vi använder dessa tekniker för att implementera funktioner, förbättra användarupplevelsen, personalisering och analys samt marknadsföring.

Funktionella cookies och lokal lagring används t.ex. identifiera kunden, hålla användaren inloggad, leveransberäkningar och kundvagnens funktioner. Att acceptera cookies och lokal lagring är viktigt för dessa funktioner. Funktionella cookies och lokal lagring som ställts in av servern stannar i webbläsaren från 15 minuter till 24 månader om de inte raderas från webbläsarinställningarna. Besök på webbsidan ställer in nya cookies och lokal lagring om webbläsaren tillåter det.

Information riktad till analys och marknadsföring anonymiseras alltid när det är möjligt. I annat fall håller vi informationen personlig när identifierare innehåller kundrelaterad information såsom IP-adress. Identifierare som har kopplats till en kund på något sätt kommer också att betraktas som personlig information. Information riktad till analys och marknadsföring kommer att användas från 30 sekunder till 24 månader.

Vi använder Google Analytics bland annat inom webbplatsanvändning, populära produkter, trender och analyser avseende försäljning. Information som skickas till Google anonymiseras. Läs mer om datahantering i Google Analytics.

Annan teknik som används i analys och marknadsföring, till exempel pixeltaggar, hjälper oss att förstå användarnas beteende och berättar vilka produkter som intresserar våra kunder samt vilka funktioner och tjänster som är mest användbara för våra kunder. Identifierare som används av våra analys- och marknadsföringspartners kan avvisas genom att aktivera funktionen "Spåra inte" i din webbläsare och ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies från tredje part.

Kan Integritetspolicyn ändras?

På grund av förändringar i tjänsterna och ändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra integritetspolicyn. Betydande ändringar av Integritetspolicyn kommer att rapporteras till registrerade kunder när villkoren uppdateras.

Denna Integritetspolicy har senast uppdaterats 24.5.2018 och ersätter den tidigare policyn.